Το κατάστημα

Διεύθυνση:
    Νηλέως 9
    Θησείο, Αθήνα
    Τ.Κ. 11851

Ωράριο λειτουργίας:
    Δευτέρα & Τετάρτη: 09:30 - 18:00
    Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή: 09:30 - 19:00
    Σάββατο: 09:30 - 14:00
    
Πρόσβαση με ΜΜΜ:
    Τρόλει: 21 (από Ομόνοια), στάση "Φωταέριο"
    Λεωφορεία: 049, 815, 838, 914, Β18, Γ18, στάση "Φωταέριο"
    Μετρό: στάση "Κεραμικός"
    Ηλεκτρικός: στάση "Θησείο"